Kära följare,

Det är Cicceorina här, och idag vill jag dela något med er som ligger mig extra varmt om hjärtat. Ni känner mig för det mesta som en person som sprider glädje och älskar färg, men idag vill jag fokusera på en allvarligare ton och ett ämne som behöver vår gemensamma uppmärksamhet.

Det finns kvinnor i vårt samhälle som dagligen kämpar en tyst kamp, kvinnor som trots svåra omständigheter finner styrkan att söka sig mot en bättre framtid för sig och sina barn. Jag talar om kvinnor som behöver en trygg plats att bo på, långt borta från hot och våld, där de kan bygga upp sina liv på nytt.

Därför har jag beslutat att engagera mig i frågan om skyddade boenden för kvinnor. Ett skyddat boende är inte bara en plats för tillflykt, det är också en miljö där kvinnor får den hjälp och det stöd de behöver för att återhämta sig och bygga en stabil grund för framtiden. En lösning som jag särskilt brinner för är möjligheten till ett skyddat boende egen lägenhet, där den boende får inte bara en tak över huvudet, utan också ett hem som är hennes eget.

Att kunna erbjuda en egen lägenhet innebär en extra nivå av privatliv och självständighet. Det är en plats där dessa starka kvinnor kan finna lugn, och på sina egna villkor börja blomma igen. Genom att engagera mig i denna fråga hoppas jag kunna lyfta ämnet och bidra till att fler kvinnor får den hjälp de så väl behöver och förtjänar.

Gå gärna in på hemlikt.se för att lära er mer om deras ovärderliga arbete och hur ni också kan bidra. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad och stödja dessa kvinnor på deras resa mot en tryggare och ljusare framtid.

Låt oss föra denna konversation vidare, skapa medvetenhet och vara en del av lösningen.

Med all min kärlek och tacksamhet,

Cicceorina